Ordinær generalforsamling 27. 2 2024 klokken 19:00 - følgende dokumenter er sendt til medlemmer på mail samt tilgængelige her på hjemmesiden.

indkaldelse PAGAJs ordinære generalforsamling 2024.pdf

Beretning for 2023.pdf

Regnskab 2023 og budget 2024.pdf


Forslag til drøftelse på generalforsamlingen:
 
Skal vi have revideret vores rygepolitik til også at omhandle snus mm. 

Kort oplæg

Tobaksfrit Idrætsliv i Danmark

DGI arbejder for at børn og unge skal have lov til at dyrke idræt i sunde, røg- snus- og nikotinfrie rammer.

I forenings- og idrætslivet eksisterer der nogle steder en ubevidst tobakskultur, som kan være med til at lære børn og unge at ryge, bruge snus og nikotinprodukter. Røg, snus og nikotinprodukter kan være en del af det sociale liv blandt trænere, frivillige, bestyrelsesmedlemmer, forældre, tilskuere og ansatte. Kulturen i og omkring foreninger påvirker børn og unge nu og senere i livet.

Fra Ribe gymnastikforening
Rygepolitik / snus

 

Vi vil i RGF skabe et miljø, hvor børn og unge kan færdes uden at blive udsat for passiv rygning. Vi vil opfordre til røgfrihed blandt vores instruktører og derfor være med til at fremme miljøer, hvor nye generationer ikke tilskyndes til rygestart eller udsættes for passiv rygning.

Vi forventer at man som instruktør i Ribe gymnastikforening følger nedenstående retningslinjer omkring rygning.

  1. Ingen rygning indendørs.
  2. Vi opfordrer jer som instruktør til ikke at ryge på fritidscenterets/seminariehusets adresse.
  3. Rygning foregår minimum 15-20 minutter før træningen start og mødet med sine gymnaster.
  4. Rygning foregår kun ved Ribe fritidscenters/seminariehusets hovedindgang ved behov.
  5. Ingen rygning foran hal 3 i slippen.

Vi opfordrer til at man som gymnast i Ribe gymnastikforening følger nedenstående retningslinjer omkring rygning.

  1. Vi opfordrer til ikke at ryge foran hal 3 i slippen.
  2. Vi opfordrer til kun at ryge ved Ribefritidscenters/seminariehusets hovedindgang.
  3. Vi opfordrer til at ryge minimum 15-20 minutter før træning og mødet med sine medgymnaster.

Grundlaget for denne politik er at vi som forening ved at opfordre til røgfrihed, samt sætte nogle regler, kan bidrage til begrænsningen af unge, der begynder at ryge. Vi kan medvirke til at rygere nedsætter deres forbrug, samtidig med at røgfri miljøer støtter dem, som forsøger at stoppe med at ryge.

Snus regler

Der accepteres ingen brug af snus i forbindelse med træninger/opvisninger. Nyheder

Sponsorer