2020 01.01.2020  -  31.12.2020
Vejledning

Velkommen til denne vejledning om, hvordan du kan indmelde dig i kajakklubben PAGAJ - klubben, hvor vi har et godt socialt fællesskab om de mange klubaktiviteter. Vi ser frem til at byde dig velkommen hos os.

Her er der 7 trin, som du skal følge for at blive medlem:

  1. Når du har læst denne vejledning, så rul ned på siden til de grå felter, som danner en oversigt over de medlemskaber, som findes i PAGAJ. Her vælger du det medlemskab, som du efter alder og roerfaring hører under. ”Børn og juniorer”, ”Nye turkajakroere” osv.
  2. Ved klik på den ønskede medlemsgruppe åbnes denne, og her skal du blot klikke på ”Tilmeld/læs mere”. Der åbnes nu et nyt vindue, hvor information om medlemskabet gentages, og nederst kommer oplysning om bl. a. kontingentbeløbet. Klik nu på ”Tilmeld”.
  3. I det nye vindue skal du klikke på ”Opret profil”, så åbnes de datafelter, hvori dine personlige oplysninger skal indtastes.
  4. Når alle de personlige datafelter er udfyldt, skal du klikke på ”Opret profil” nederst på siden.
  5. Du kommer så tilbage til siden for det valgte medlemskab, hvor du kan se, at klubmodul nu har registreret dit navn. Sæt nu ”flueben” ved ”Accept af betingelser” og klik der efter på ”Betal her”.
  6. Der kommer nu en vejledning om fremtidige betalingsvilkår, hvor der også er link til en side med oplysninger om, hvordan dine kortoplysninger håndteres. Når du er klar til at gennemføre betalingen, skal du igen klikke på ”Betalt her”.
  7. Du kommer nu over på en betalingside - https://payment.architrade.com - som er godkendt af Nets. Her skal du vælge korttype og indtaste oplysningerne på det betalingskort (Dankort eller lignende), hvorfra din betaling skal ske. Efter indtastning klikkes på ”Gem kortoplysninger”. De sædvanlige sikkerhedstjek ved nethandel finder også anvendelse her.

Nu er du oprettet som medlem af kajakklubben PAGAJ, og klubmodul kvitterer med en mail.


Hvis du har fået tildelt et skab i omklædningsrummet eller en bådplads i bådkælderen, så skal du også tilmelde dig under henholdsvis ”Skabsleje” og ”Bådplads”. Dine betalingskortoplysninger skal nemlig også indtastes under disse medlemsgrupper.

Da betaling af kontingenter for et nyt kalenderår sker pr. 1. februar, bør man ikke foretage indmelding i januar måned. Af samme grund åbnes de nye kursushold først for tilmelding efter den 1. februar.
Nye havkajakroere - Hold 2. (NyH2)
Ønsker du at begynde at ro havkajak her i maj 2023, skal du tilmelde dig dette hold. Deltagerne på holdet lærer at tumle en havkajak til det såkaldte IPP2-niveau af kyndige instruktører. læs mere om medlemskab og kursus her: Ipp2 havkajak og medlemskab
 
KURSUSSTART er den 22. maj kl. 19.00 i klubhuset, Søvej 8. På denne første aften vil det resterende kursusforløb blive fastlagt.
 
Samtidig med tilmeldingen bedes du sende en mail til instruktøren Bent Thybo på adressen: pagajkursus@gmail.com med dit navn. 
 


Tilmeld/Læs mere - (1)

Nye havkajakroere - Hold 3 (NyH3)
Ønsker du at begynde at ro havkajak i efteråret 2023, skal du tilmelde dig dette hold. Deltagerne på holdet lærer at tumle en havkajak til det såkaldte IPP2-niveau af en kyndig instruktør. Du kan læse lidt om uddannelsesforløbet og medlemskab her: Ipp2 havkajak og medlemskab 
 
Kursusstart er den 14. august kl 19 i Klubhuset. Ved kursusstart vil deltagerne blive orienteret om det videre forløb.  
 
Kursusbetalingen dækker instruktion samt klubkontingent for resten af indmeldelsesåret. 
 
Samtidig med tilmeldingen bedes du sende en mail til instruktøren Bent Thybo på adressen: pagajkursus@gmail.com med dit navn.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Børn og juniorer (10 t.o.m. 16 (BøJu)
Det er i denne medlemsgruppe du skal tilmeldes, hvis du er fyldt 10 år og er under 17 år, og du gerne vil lære at ro i kajak. Du kan læse mere om PAGAJ´s juniorafdeling ved at klikke på dette link . HUSK: Det er obligatorisk, at der skal foreligge en skriftlig forældretilladelse for at medlemmer under 18 år må ro i PAGAJ. Du kan udskrive blanket til forældretilladelsen her. 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Juniorer (17 og 18 år) (JUN)

Holdet er typisk for medlemmer, der er "vokset op" i Pagaj og har erhvervet sig de nødvendige kajakfærdigheder. Træner oftest selvstændigt og har samme rettigheder som seniorer, men kontigentet er lavere. Hvis du tilhører denne aldersgruppe og ikke har kajakfærdigheder, skal du i første omgang tilmelde dig et af holdene for nye tur- eller havkajakroere. HUSK: Det er obligatorisk, at der skal foreligge en skriftlig forældretilladelse for at medlemmer under 18 år må ro i PAGAJ. Du kan udskrive blanket til forældretilladelsen her.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Ungseniorer (19 t.o.m. 25 år) (UngS)

For medlemmer fra 19 til og med 25 år som har erhvervet IPP 2 bevis til hav- eller tur/kapkajak. De har samme rettigheder som seniormedlemmer, men kontingentet er lavere. Hvis du tilhører denne aldersgruppe, og ikke har de nødvendige kajakfærdigheder, skal du i stedet tilmelde dig et af holdene for ny tur- eller havkajakroere.

Tilmeld/Læs mere - (2)

Seniorer (SEN)
Seniorroerne i PAGAJ er medlemmer over 25 år, der har erhvervet rokompentence på IPP2-niveau i enten tur- eller havkajak. Har du ikke denne kompetence, skal du tilmelde dig på enten "Nye havkajakroere" eller "Nye turkajakroere".
Medlemskabet giver fri adgang til at benytte klubbens både og klubhusets faciliteter, herunder det nyrenoverede motionsrum.
Ligeledes giver medlemskabet fri adgang til at benytte svømmehallen i Holstebro Badeland hver onsdag mellem kl. 19.00 og 21.00 (dog undtaget skolernes sommerferie).
Det er sædvanen, at der hen over året arrangeres mange kajakture for både tur- og havkajakroere, men da turene ofte går til Limfjorden eller andre farvande, hvor der må påregnes større bølger, er en del kajakturene forbeholdt havkajakroere. Du kan se de mange kajakture i klubbens "Turkalender" på forsiden af hjemmesiden i menupnktet "Kalender".
Hver torsdag året igennem afholdes "Fællesroning", hvor alle frigivne roere kan deltage. I tiden fra november til april er der i øjeblikket også "Fællesroning" hver søndag kl. 09.30.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Børnefamilie-kontingent (FAM)
Betingelsen for at være medlem under denne "medlemsgruppe" er, at mindst én voksen og mindst ét barn under 16 år - boende på samme adressse - bliver medlemmer af klubben. Én af de voksne skal tilmelde sig her under denne gruppe, mens de øvrige familiemedlemmer, som dækkes af børnefamiliekontingentet, bedes oprette en profil i Klubmodul. Det sker ved klik på "Opret profil" nederst i venstre side af skærmbilledet. Yderligere beder vi om, at du sender en mail til kassereren med oplysning om navnene på de familiemedlemmer, der skal stå som medlemmer af PAGAJ. Herefter vil kassereren sørge for, at der sker kontingentfri tilmelding af familimedlemmerne til de relevante hold. HUSK: At det er obligatorisk, at der skal afgives forældretilladelse for medlemmer under 18 år. Blanket til forældretilladelsen kan udskrives her.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Langdistancekontingent (LDS)
Denne kontingentgruppe er kun åben for personer, der er medlemmer af en anden kajakklub under Dansk Kano- og Kajakforund. 
 
Kontingentgruppen er åbnet for at disse personer kan tegne et aktivt medlemskab i PAGAJ, og dermed også komme til at deltage i PAGAJ´s mange ture og andre gode aktiviteter. Langdistancemedlemmer kan  dog ikke opnå ret til egentlig træning eller anden egentlig støtte fra PAGAJ.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Nye turkajakroere - mandag aft (NyTu1)
Ønsker du at begynde at ro turkajak, skal du tilmelde dig dette hold. Deltagerne på holdet lærer at tumle en turkajak til det såkaldte  IPP2-niveau af en kyndig instruktør. Du kan læse lidt om uddannelsesforløb mv., HER.
 
Kursusbetalingen dækker instruktion samt klubkontingent for resten af indeværende år.  
 
KURSUSSTART: Den 19. april, kl. 18:15 - Mødested: PAGAJ´s klubhus, Søvej 8, 7500 Holstebro. 

Se venligst bort fra tidspunktet nedenfor. Det fremkommer udelukkende af systemtekniske grunde. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til instruktør Tyge Dahl på telefon 3022 1823.
 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Leje Bådplads Junioer (BJ)
Leje af bådplads junioer, aftales med Casper Stoubæk Andersen. Mobil 2232 7920
Tilmeld/Læs mere - (1)

Leje af bådplads i klubben (BÅD)
Du bedes tilmelde dig under dette "medlemsskab", hvis du har fået tildelt plads til opbevaring af din private kajak i klubbens bådkælder, idet klubben på den måde opkræver den fastsatte leje for pladsen.
 
Indtil videre anvises bådpladserne af Peder Kjær Laustsen, og ønsker du en bådplads kan du sende en mail til ham på adressen: 

pk-ld@mail.dk

Mobil: 2148 9742.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Skabsleje - Damer (SkaD)
Du bedes tilmelde dig dette "medlemsskab", hvis du ønsker at benytte skab i damernes omklædningsrum, idet klubben ad denne vej opkræver den fastsatte skabsleje.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Skabsleje - Herrer (SkaH)
Du bedes tilmelde dig dette "medlemsskab", hvis du ønsker at benytte skab i herrernes omklædningsrum, idet klubben ad denne vej opkræver den fastsatte skabsleje.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Passivt medlemsskab (PASS)
Ønsker du at støtte kajakklubben PAGAJ ved at være passiv medlem af klubben, så er det her du kan oprette dit medlemsskab. Passive medlemmer er velkomne i klubben, men de har ikke stemmeret ved generalforsamlinger, og de kan ikke deltage i sportslige aktiviteter.
Vi siger på forhånd tak for din støtte. 
Tilmeld/Læs mere - (1)

Nyheder

Sponsorer