Generalforsamlingen i 2022 
 
Under normale omstændigheder skal PAGAJ's ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned.


Klubledelsen ønskede at afholde generalforsamlingen med personligt fremmøde. Da corona-situationen i januar måned ikke var afklaret, besluttede klubledelsen at udskyde generalforsamlingen til d. 26. april i håbet om at restriktionerne ville være ophævet.


Det er nu sket, og indkaldelse til generalforsamling den 26. april 2022 er udsendt, og kan ses nedenfor.

Klubbens årsregnskab for 2021 er godkendt både af revisorerne og af klubledelsen, og kan ligeledes ses nedenfor. 

Klubledelsens forslag til resultatbudget for 2022 er ligeledes færdiggjort og ses nedenfor.


Indkaldelse til generalforsamling 2022.pdf

Budget 2022 Kajakklubben Pagaj.pdf

Revideret regnskab 2021 Kajakklubben Pagaj.pdf

Beretning Kajakklubben PAGAJ 2021.pdf

Forslag til Pagaj generalforsamling d. 26. april 2022.pdf


Referat af generalforsamlingen ses her, når det foreligger.


Mange hilsner,

Charlotte

Nyheder

Sponsorer