Kajakklubben Pagaj
2020

Passivt medlemsskab (PASS)

Ønsker du at støtte kajakklubben PAGAJ ved at være passiv medlem af klubben, så er det her du kan oprette dit medlemsskab. Passive medlemmer er velkomne i klubben, men de har ikke stemmeret ved generalforsamlinger, og de kan ikke deltage i sportslige aktiviteter.
Vi siger på forhånd tak for din støtte. 
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
110 20.01.2022 31.12.9999 390 kr.
Vinterbademedlemmer (VinB)

Medlemmer af denne gruppe har status som passive medlemmer men med ret til at benytte klublokale, omklædningsrum og sauna i forbindelse med vinterbadningen.
Der er åbent for vinterbadning fra 1. september til 30.  april, og i denne periode vil der være ugentlige "badetræf" på  ca. 3 timer pr. gang. De kommende sæson vil yde på fire ugentlige "badetræf",
Ønsker et vinterbademedlem nøglebrik til klubben, skal der indbetales et depositum på 100 kr som refunderes fuldt ud, når nøglebrikken afleveres i forbindelse med udmeldelse. Denne indbetaling sker ved, at man i menuen "Shop" køber sin "Nøgle til vinterbad". 
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til  talsmand Bjarne Kristensen på 2971 7557 eller klubbens kasserer, Carsten Ramskov Sørensen på 2283 9613. 
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
1 01.09.2022 30.04.2023 650 kr.
Børn/Juniorer efter sommerferi (BøJeF)

Det er i denne medlemsgruppe du skal tilmeldes, hvis du er under 17 år, og du - efter sommerferien - gerne vil lære at ro i kajak. Du kan læse mere om PAGAJ´s juniorafdeling ved at klikke på dette link . HUSK: Det er obligatorisk, at der skal foreligge en skriftlig forældretilladelse for at medlemmer under 18 år må ro i PAGAJ. Du kan udskrive blanket til tilladelsen her. Forældretilladelsen skal udfyldes og underskrives, hvorefter den gives til en af klubbens ungdomstrænere.

Trænerne aftaler nærmere om træningstider, så se venligst bort fra nedenstående tider, der kun er anført af systemtekniske grunde. 

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
Børn efter sommerferien 208
Tirsdag kl. 18:00 - 19:00
Ungdomstræner: William Åkerlund,
01.08.2022 31.12.2022 700 kr.
Børn og juniorer (10 t.o.m. 16 (BøJu)

Det er i denne medlemsgruppe du skal tilmeldes, hvis du er fyldt 10 år og er under 17 år, og du gerne vil lære at ro i kajak. Du kan læse mere om PAGAJ´s juniorafdeling ved at klikke på dette link . HUSK: Det er obligatorisk, at der skal foreligge en skriftlig forældretilladelse for at medlemmer under 18 år må ro i PAGAJ. Du kan udskrive blanket til forældretilladelsen her. 
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
210
Onsdag kl. 18:00 - 19:45
Ungdomstræner: William Åkerlund,
01.01.2015 31.12.2028 1350 kr.
Juniorer (17 og 18 år) (JUN)

Holdet er typisk for medlemmer, der er "vokset op" i Pagaj og har erhvervet sig de nødvendige kajakfærdigheder. Træner oftest selvstændigt og har samme rettigheder som seniorer, men kontigentet er lavere. Hvis du tilhører denne aldersgruppe og ikke har kajakfærdigheder, skal du i første omgang tilmelde dig et af holdene for nye tur- eller havkajakroere. HUSK: Det er obligatorisk, at der skal foreligge en skriftlig forældretilladelse for at medlemmer under 18 år må ro i PAGAJ. Du kan udskrive blanket til forældretilladelsen her.

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
213 20.01.2022 31.12.9999 1350 kr.
Ungseniorer (19 t.o.m. 25 år) (UngS)

For medlemmer fra 19 til og med 25 år som har erhvervet IPP 2 bevis til hav- eller tur/kapkajak. De har samme rettigheder som seniormedlemmer, men kontingentet er lavere. Hvis du tilhører denne aldersgruppe, og ikke har de nødvendige kajakfærdigheder, skal du i stedet tilmelde dig et af holdene for ny tur- eller havkajakroere.

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
214 20.01.2022 31.12.9999 1575 kr.
Seniorer (SEN)

Seniorroerne i PAGAJ er medlemmer over 25 år, der har erhvervet rokompentence på IPP2-niveau i enten tur- eller havkajak. Har du ikke denne kompetence, skal du tilmelde dig på enten "Nye havkajakroere" eller "Nye turkajakroere".
Medlemskabet giver fri adgang til at benytte klubbens både og klubhusets faciliteter, herunder det nyrenoverede motionsrum.
Ligeledes giver medlemskabet fri adgang til at benytte svømmehallen i Holstebro Badeland hver onsdag mellem kl. 19.00 og 21.00 (dog undtaget skolernes sommerferie).
Det er sædvanen, at der hen over året arrangeres mange kajakture for både tur- og havkajakroere, men da turene ofte går til Limfjorden eller andre farvande, hvor der må påregnes større bølger, er en del kajakturene forbeholdt havkajakroere. Du kan se de mange kajakture i klubbens "Turkalender" på forsiden af hjemmesiden i menupnktet "Kalender".
Hver torsdag året igennem afholdes "Fællesroning", hvor alle frigivne roere kan deltage. I tiden fra november til april er der i øjeblikket også "Fællesroning" hver søndag kl. 09.30.
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
215 20.01.2022 31.12.9999 1960 kr.
Børnefamilie-kontingent (FAM)

Betingelsen for at være medlem under denne "medlemsgruppe" er, at mindst én voksen og mindst ét barn under 16 år - boende på samme adressse - bliver medlemmer af klubben. Én af de voksne skal tilmelde sig her under denne gruppe, mens de øvrige familiemedlemmer, som dækkes af børnefamiliekontingentet, bedes oprette en profil i Klubmodul. Det sker ved klik på "Opret profil" nederst i venstre side af skærmbilledet. Yderligere beder vi om, at du sender en mail til kassereren med oplysning om navnene på de familiemedlemmer, der skal stå som medlemmer af PAGAJ. Herefter vil kassereren sørge for, at der sker kontingentfri tilmelding af familimedlemmerne til de relevante hold. HUSK: At det er obligatorisk, at der skal afgives forældretilladelse for medlemmer under 18 år. Blanket til forældretilladelsen kan udskrives her.
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
216 20.01.2022 31.12.9999 2760 kr.
Langdistancekontingent (LDS)

Denne kontingentgruppe er kun åben for personer, der er medlemmer af en anden kajakklub under Dansk Kano- og Kajakforund. 
 
Kontingentgruppen er åbnet for at disse personer kan tegne et aktivt medlemskab i PAGAJ, og dermed også komme til at deltage i PAGAJ´s mange ture og andre gode aktiviteter. Langdistancemedlemmer kan  dog ikke opnå ret til egentlig træning eller anden egentlig støtte fra PAGAJ.
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
220 20.01.2022 31.12.9999 980 kr.
Nye turkajakroere - mandag aft (NyTu1)

Ønsker du at begynde at ro turkajak, skal du tilmelde dig dette hold. Deltagerne på holdet lærer at tumle en turkajak til det såkaldte  IPP2-niveau af en kyndig instruktør. Du kan læse lidt om uddannelsesforløb mv., HER.
 
Kursusbetalingen dækker instruktion samt klubkontingent for resten af indeværende år.  
 
KURSUSSTART: Den 3. maj, kl. 19.30 -  -  - Mødested: PAGAJ´s klubhus, Søvej 8, 7500 Holstebro. 

Se venligst bort fra tidspunktet nedenfor. Det fremkommer udelukkende af systemtekniske grunde. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til instruktør Tyge Dahl på telefon 3022 1823.
 
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
227
Mandag kl. 18:00 - 18:15
Turkajakinstruktør: Tyge Lundø Dahl,
02.05.2022 03.07.2022 2810 kr.
Nye havkajakroere - Hold 1 (NyH1)

Ønsker du at begynde at ro havkajak i foråret 2022, skal du tilmelde dig dette hold. Deltagerne på holdet lærer at tumle en havkajak til det såkaldte IPP2-niveau af en kyndig instruktør. Du kan læse lidt om uddannelsesforløbet og medlemskab her: Ipp2 havkajak og medlemskab 
 
Kursusstart er den 19. april. Ved kursusstart vil deltagerne blive orienteret om det videre forløb.  
 
Kursusbetalingen dækker instruktion samt klubkontingent for resten af indmeldelsesåret. 
 
Samtidig med tilmeldingen bedes du sende en mail til instruktøren Bent Thybo på adressen: pagajkursus@gmail.com med dit navn.
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
240
Tirsdag kl. 19:00 - 21:00
Havkajakinstruktør: Bent Thybo,
10.02.2022 10.04.2022 2810 kr.
Nye havkajakroere - Hold 2. (NyH2)

Ønsker du at begynde at ro havkajak her i maj 2022, skal du tilmelde dig dette hold. Deltagerne på holdet lærer at tumle en havkajak til det såkaldte IPP2-niveau af kyndige instruktører. læs mere om medlemskab og kursus her: Ipp2 havkajak og medlemskab
 
KURSUSSTART er den 31. maj kl. 19.00 i klubhuset, Søvej 8. På denne første aften vil det resterende kursusforløb blive fastlagt.
 
Samtidig med tilmeldingen bedes du sende en mail til instruktøren Bent Thybo på adressen: pagajkursus@gmail.com med dit navn. 
 


Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
241
Havkajakinstruktør: Bent Thybo,
31.05.2022 30.06.2022 2810 kr.
Leje Bådplads Junioer (BJ)

Leje af bådplads junioer, aftales med Casper Stoubæk Andersen. Mobil 2232 7920
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
305 08.01.2022 31.12.9999 250 kr.
Leje af bådplads i klubben (BÅD)

Du bedes tilmelde dig under dette "medlemsskab", hvis du har fået tildelt plads til opbevaring af din private kajak i klubbens bådkælder, idet klubben på den måde opkræver den fastsatte leje for pladsen.
 
Indtil videre anvises bådpladserne af Peder Kjær Laustsen, og ønsker du en bådplads kan du sende en mail til ham på adressen: 

pk-ld@mail.dk

Mobil: 2148 9742.

Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
310 20.01.2022 31.12.9999 580 kr.
Skabsleje - Damer (SkaD)

Du bedes tilmelde dig dette "medlemsskab", hvis du ønsker at benytte skab i damernes omklædningsrum, idet klubben ad denne vej opkræver den fastsatte skabsleje.
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
320 20.01.2022 31.12.9999 100 kr.
Skabsleje - Herrer (SkaH)

Du bedes tilmelde dig dette "medlemsskab", hvis du ønsker at benytte skab i herrernes omklædningsrum, idet klubben ad denne vej opkræver den fastsatte skabsleje.
Hold Tid Træner/Instruktør Startdato Slutdato Pris
330 20.01.2022 31.12.9999 100 kr.