2019 01.01.2019  -  31.12.2019
Vejledning

Velkommen til denne vejledning om, hvordan du kan indmelde dig i kajakklubben PAGAJ, hvor vi har et godt socialt fællesskab om de mange klubaktiviteter. Vi ser frem til at byde dig velkommen i klubben.

Her er der 8 trin, som du skal følge for at blive medlem:

  1. Når du har læst denne vejledning, så klik på næste menupunkt ”MEDLEMSGRUPPER”.
  2. Så åbnes listen over de medlemskaber, som findes i PAGAJ. Her vælger du det medlemskab, som du efter alder og roerfaring hører under. ”Børn og juniorer”, ”Nye turkajakroere” osv.
  3. I det nye vindue er der foroven en gul menubjælke, hvor nye medlemmer bliver bedt om at oprette din profil i Klubmodul.
  4. Nu skal du klikke på ”Opret profil”, så åbnes de datafelter, hvori dine personlige oplysninger skal indtastes.
  5. Når alle de personlige datafelter er udfyldt, skal du klikke på ”Opret profil” nederst på siden.
  6. Du kommer så tilbage til siden for det valgte medlemskab, hvor du kan se, at klubmodul nu har registreret dit navn. Sæt nu ”flueben” ved ”Accept af betingelser” og klik der efter på ”Betal her”.
  7. Der kommer nu en kort vejledning, hvor der også er link til en side, som oplysninger, hvordan dine kortoplysninger håndteres. Når du er klar til at gennemføre betalingen, skal du igen klikke på ”Betalt her”.
  8. Du kommer nu over i betalingsportalen ”DIBS by Nets”. Her skal du indtaste oplysningerne på det betalingskort (Dankort eller lignende), hvorfra din betaling skal ske. Efter indtastning klikkes på ”Gennemfør betaling”.

Nu er du oprettet som medlem af kajakklubben PAGAJ, og klubmodul kvitterer med både en mail og en sms.


Hvis du vil benytte et skab i klubben eller du har en bådplads i bådkælderen, så skal du også tilmelde dig under henholdsvis ”Skabsleje” og ”Bådplads”. Dine betalingskortoplysninger skal nemlig også indtastes under disse medlemsgrupper.


Opstår der spørgsmål om klubmodul, så er du velkommen til at kontakte vores kasserer, Ole Jensen, på mobil 20 64 11 23.
Passivt medlemsskab (PASS)
Ønsker du at støtte kajakklubben PAGAJ ved at være passiv medlem af klubben, så er det her du kan oprette dit medlemsskab. Passive medlemmer er velkomne i klubben, men de har ikke stemmeret ved generalforsamlinger, og de kan ikke deltage i sportslige aktiviteter.
Vi siger på forhånd tak for din støtte. 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Vinterbademedlemmer (VinB)
Medlemmer af denne gruppe har status som passive medlemmer men med ret til at benytte klublokale, omklædningsrum og sauna i forbindelse med vinterbadningen.
Der er åbent for vinterbadning fra 1. september til 30.  april, og i denne periode vil der være ugentlige "badetræf" på  ca. 3 timer pr. gang. De kommende sæson vil yde på fire ugentlige "badetræf",
Ønsker et vinterbademedlem nøglebrik til klubben, skal der indbetales et depositum på 100 kr som refunderes fuldt ud, når nøglebrikken afleveres i forbindelse med udmeldelse. Denne indbetaling sker ved, at man i menuen "Shop" køber sin "Nøgle til vinterbad". 
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til  Maria på 6165 6408 eller Ole på 2064 1123. 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (0)

Børn og juniorer (8 t.o.m. 16 (BøJu)
 Det er i denne medlemsgruppe du skal tilmeldes, hvis du er under 17 år, og du gerne vil lære at ro i kajak. Du kan læse mere om PAGAJ´s juniorafdeling ved at klikke på dette link . HUSK: Det er obligatorisk, at der skal foreligge en skriftlig forældretilladelse for at medlemmer under 18 år må ro i PAGAJ. Du kan udskrive blanket til forældretilladelsen her. 
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Børn efter sommerferien (B/JeF)
Hvis du er under 17 år, og du efter sommerferien finder ud af, at du vil lære at ro kajak, så er det her du skal tilmelde dig. Kontingent er reduceret i forhold til det normale årskontingent. Du kan læse om holdet ved klilk på dette link. HUSK: Det er obligatorisk, at der skal foreligge en skriftlig forældretilladelse for at medlemmer under 18 år må ro i PAGAJ. Du kan udskrive blanket til forældretilladelsen her.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Juniorer (17 og 18 år) (JUN)

Holdet er typisk for medlemmer, der er "vokset op" i Pagaj og har erhvervet sig de nødvendige kajakfærdigheder. Træner oftest selvstændigt og har samme rettigheder som seniorer, men kontigentet er lavere. Hvis du tilhører denne aldersgruppe og ikke har kajakfærdigheder, skal du i første omgang tilmelde dig et af holdene for nye tur- eller havkajakroere. HUSK: Det er obligatorisk, at der skal foreligge en skriftlig forældretilladelse for at medlemmer under 18 år må ro i PAGAJ. Du kan udskrive blanket til forældretilladelsen her.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Ungseniorer (19 t.o.m. 25 år) (UngS)

For medlemmer fra 19 til og med 25 år som har erhvervet IPP 2 bevis til hav- eller tur/kapkajak. De har samme rettigheder som seniormedlemmer, men kontingentet er lavere. Hvis du tilhører denne aldersgruppe, og ikke har de nødvendige kajakfærdigheder, skal du i stedet tilmelde dig et af holdene for ny tur- eller havkajakroere.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Seniorer (SEN)
Seniorroerne i PAGAJ er medlemmer over 25 år, der har erhvervet rokompentence på IPP2-niveau i enten tur- eller havkajak. Har du ikke denne kompetence, skal du tilmelde dig på enten "Nye havkajakroere" eller "Nye turkajakroere".
Medlemskabet giver fri adgang til at benytte klubbens både og klubhusets faciliteter, herunder det nyrenoverede motionsrum.
Ligeledes giver medlemskabet fri adgang til at benytte svømmehallen i Holstebro Badeland hver onsdag mellem kl. 19.00 og 21.00 (dog undtaget skolernes sommerferie).
Det er sædvanen, at der hen over året arrangeres mange kajakture for både tur- og havkajakroere, men da turene ofte går til Limfjorden eller andre farvande, hvor der må påregnes større bølger, er en del kajakturene forbeholdt havkajakroere.
Hver torsdag året igennem afholdes "Fællesroning", hvor alle frigivne roere kan delage. I tiden fra november til april er der i øjeblikket også "Fællesroning" hver søndag kl. 09.30.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Børnefamilie-kontingent (FAM)
Betingelsen for at være medlem under denne "medlemsgruppe" er, at mindst én voksen og mindst ét barn under 16 år - boende på samme adressse - bliver medlemmer af klubben. Én af de voksne skal tilmelde sig her under denne gruppe, mens de øvrige familiemedlemmer, som dækkes af børnefamiliekontingentet, bedes oprette en profil i Klubmodul. Det sker ved klik på "Opret profil" nederst i venstre side af skærmbilledet. Yderligere beder vi om, at du sender en mail til kassereren med oplysning om navnene på de familiemedlemmer, der skal stå som medlemmer af PAGAJ. Herefter vil kassereren sørge for, at der sker kontingentfri tilmelding af familimedlemmerne til de relevante hold. HUSK: At det er obligatorisk, at der skal afgives forældretilladelse for medlemmer under 18 år. Blanket til forældretilladelsen kan udskrives her.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Langdistancekontingent (LDS)
Denne kontingentgruppe er kun åben for personer, der er medlemmer af en anden kajakklub under Dansk Kano- og Kajakforund. 
 
Kontingentgruppen er åbnet for at disse personer kan tegne et aktivt medlemskab i PAGAJ, og dermed også komme til at deltage i PAGAJ´s mange ture og andre gode aktiviteter. Langdistancemedlemmer kan  dog ikke opnå ret til egentlig træning eller anden egentlig støtte fra PAGAJ.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Leje af bådplads i klubben (BÅD)
Du bedes tilmelde dig under dette "medlemsskab", hvis du har fået tildelt plads til opbevaring af din private kajak i klubbens bådkælder, idet klubben på den måde opkræver den fastsatte leje for pladsen.
 
Indtil videre anvises bådpladserne af Peder Kjær Laustsen, og ønsker du en bådplads kan du sende en mail til ham på adressen: 

pk-ld@mail.dk

Mobil: 2148 9742.

Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Skabsleje - Damer (SkaD)
Du bedes tilmelde dig dette "medlemsskab", hvis du ønsker at benytte skab i damernes omklædningsrum, idet klubben ad denne vej opkræver den fastsatte skabsleje.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Skabsleje - Herrer (SkaH)
Du bedes tilmelde dig dette "medlemsskab", hvis du ønsker at benytte skab i herrernes omklædningsrum, idet klubben ad denne vej opkræver den fastsatte skabsleje.
Se hele beskrivelsen
Tilmeld/Læs mere - (1)

Nyheder

Sponsorer