Vores kajakker

Klubben råder over mange forskellige bådtyper med forskellige sværhedsgrader. For begyndere er der to typer kajakker, der er interessante: turkajakker og havkajakker.

Turkajak

Turkajakkerne er lette og hurtige kajakker, som er meget velegnede til roning på sø og å, som er det rovand, der er umiddelbart tilgængeligt fra klubben. Bådene kan dog også benyttes på Limfjorden og tilsvarende farvande, men mange af klubbens arrangerede fællesture til disse steder er ikke egnede til turkajakker og derfor forbeholdt havkajakker.

En turkajak er knapt så stabil og sødygtig som en havkajak. Turkajakkerne findes dog med forskellig sværhedsgrad mht. balanceegenskaber og hurtighed. Hvis du primært ønsker at træne hurtighed, er turkajakken det helt rigtige valg for dig.

I turkajakkerne gælder den forholdsregel, at man kun ror helt tæt ved kysten. Turkajakkerne har kun få eller ingen vandtætte rum til medbragt grej og egner sig derfor bedst til kortere ture.

Klubben råder over en hel del turkajakker som benyttes på ture og på kurser.

Havkajak

En havkajak er en meget sødygtig kajak, som endda er velegnet til ture på havet – deraf navnet – men havkajakkerne kan i lighed med turkajakkerne også sagtens bruges til en kajaktur på sø, å og i Limfjorden.

Havkajakken udmærker sig ved at være en rigtig god begynderkajak, da den er tungere end en turkajak og derfor ligger mere stabilt på vandet. I forhold til en turkajak er den dog også knapt så hurtig.

Havkajakker har vandtætte lastrum i for- og bagende, som gør den velegnet til længere ture, hvor mad og grej til overnatning skal medbringes.

Klubben råder over en hel del havkajakker som dels benyttes som begynderkajakker på søen, dels til havkajakroning og kurser.