PAGAJ åbner delvist igen.
 
Der går nok endnu nogen tid før vi igen kan ro i en stor og samlet flok, som vi gjorde, da dette billede blev taget. Men efter formandens udmelding, som kan læses herunder, så lysner det.
 

Kære alle

Jeg vil bede alle klubmedlemmer og forældre læse denne mail grundigt. Dansk Idrætsforbund har indgået en aftale med Sundhedsstyrelsen om delvis åbning for udendørs idrætsaktiviteter, herunder kajakroning. Det er rigtig dejligt. Det betyder, at vi kan starte fællesroning om torsdagen og søndagen, KCV kan træne, vi kan sætte gang i juniorernes træning, og vi kan afholde klubture og andre udendørs arrangementer. MEN vi skal stadig være meget opmærksomme på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er en vanskelig balance mellem glæden ved at mødes igen og komme igang med at ro i det gode vejr på den ene side og at overholde anbefalingerne på den anden.

Så sent som i går oplevede flere af os, at vi i vores iver og glæde over at være sammen kom til at glemme at holde afstand. Det dur ikke. Holstebro Kommune er en af de kommuner, der har det højeste antal smittede, og smittefaren er ikke drevet over. Hold derfor afstand og planlæg alle klubaktiviteter, så DIFs og Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes. DIFs anbefalinger

I PAGAJ betyder det:

  • at klubhuset fortsat kun er åbent for gennemgang til bådhallen (omklædning, motionsrum, klublokale/køkken og sauna er fortsat lukket)
  • at alle aktiviteter skal afholdes med maksimalt 10 deltagere inkl. evt. trænere/instruktører.
  • at alle skal holde afstand ude og inde
  • at fælles materiel (pagajer, kajakker mm.) så vidt muligt vaskes og skylles efter brug, især de steder, hvor der er berøring med materiellet. Hvis du bruger klubbens svømmeveste, kan du sætte en seddel på med dit navn, så vil den være reserveret til dig.
  • at alle tager ansvar for god hygiejne og overholdelse af afstand - også ude.
  • Hvis der gennemføres fælles ture, kører alle for så vidt muligt selv. Hvis man ikke kan have kajak med på egen bil eller man ikke har bil, må man aftale med turlederen, om det er muligt at deltage alligevel.
  • Hvis du har mistanke om, at du eller dine nærmeste kan være blevet smittet, skal du blive hjemme. Det gælder også, hvis du er forkølet eller af andre grunde nyser, hoster eller føler dig syg.

Vi er i gang med at indkøbe sæbe til rengøring. Det kommer til at stå ved vandslangerne i bådhallen. Indtil da, kan I bruge opvaskemiddel fra køkkenet.

Vi planlægger at gennemføre Åbent hus, men med tilmelding. Vi planlægger som sagt også at sætte gang i kursus- og træningsaktiviteter i løbet af maj. Det er vi i øjeblikket i gang med at finde en form på, som vi mener er forsvarlig. Der gennemføres madpakketure, kajakture og KCV træning med udgangspunkt i kravene ovenfor. Nogle kajakture kan dog fortsat være aflyst.

Husk, at det er vores fælles ansvar at vi ikke smitter hinanden med Corona. Det er både for vores egen og vores pårørendes skyld. Så vær med til at sikre, at reglerne bliver overholdt. Hvis du bliver opmærksom på noget, vi kan gøre bedre, må du meget gerne skrive eller ringe til mig (27511402).

Følg også med i aktiviteter og forholdsregler på PAGAJs interne facebook-gruppe: Kajakklubben PAGAJ - for medlemmer.

Det bedste hilsner og rigtig god (og sikker) fornøjelse på vandet

Charlotte Greve, formand

Nyheder

Sponsorer