Søndagsroning vi padler kl 9:30
Tidspunkt
02.06.2024 kl. 09.30 - 02.06.2024 kl. 11.30
Sted
Tur og havkajak PÅ søen
Beskrivelse
Kajakklubben Pagaj