Søndagsroning vi padler kl 9:30
Tidspunkt
07.04.2024 kl. 09.30 - 07.04.2024 kl. 11.30
Sted
Tur og havkajak PÅ søen
Beskrivelse
Kajakklubben Pagaj